Kilpailijat 2022

Artturi Aalto
Juho Ahmas
Johannes Elfving
Oliver Erlich
Joanna Hanhikoski
Veikko Hero
Janne Järvilehto
Tatu Kauppinen
Oona Koivukangas
Alli Mankkinen
Saima Malmivaara
Fransien Paananen
Juho Peltonen
Iiris Piri
Oskari Pirttimaa
Liu Pöntinen
Eero Salervo
Daniel Schultz
Matti Skyttä
Pekka Smolander
Kaisa Suninen
Simon Svoboda
Saara Särkimäki
Otto-Aaron Takala
Eero Vahtola
Annika Valkeajoki
Maria Morfin Venäläinen

© Copyright - Turun soitannollinen seura
Kotisivujen toteutus Olli Mäki