Anmälan

Anmälningstid 22.9. kl. 08.00 – 26.10.2017 kl. 23.59

Fyll i tävlandes grundläggande information i blanketten. Dessutom bifogas ett fotografi samt en länk till en videoinspelning för uttagning på basis av band (se instruktioner här). I samband med anmälan betalas anmälningsavgiften enligt instruktionerna på blanketten. I samband med anmälan redovisar man för studier och tidigare verksamhet som cellist enligt anvisningarna.

Anmälningsblankett för Åbo cellotävling 2018

För varje anmälan debiteras en anmälningsavgift på 60 euro. Anmälan behandlas inte om inte anmälningsavgiften är betald.

Betalningsinstruktioner:

Kontonummer: FI30 1590 3000 1602 73

Mottagare: Musikaliska sällskapet i Åbo

Meddelande: Åbo cellotävling 2018 [eget namn]

Summa: 60€

Förfallodag: 26.10.2017

Registreringstiden har löpt ut.

© Copyright - Turun soitannollinen seura
Webbplats design Olli Mäki