Regler och priser

I

Musikaliska sällskapet i Åbo arrangerar Åbo XIII cellotävling 16.–23.2.2018 i Åbo. Alla cellister som 16.2.2018 ännu inte fyllt 30 år och är finska medborgare kan delta i tävlingen. En cellist som redan vunnit första pris i denna tävling har däremot inte rätt att delta.

II

Anmälan till tävlingen sker via internet, genom en blankett på webbplatsen www.turkucello.fi. Anmälningstiden är 22.9.–26.10.2017. Tillsammans med blanketten skickas ett fotografi och en videoinspelning (se instruktioner härLINKKI) och dessutom betalas anmälningsavgiften enligt direktiven på blanketten. I samband med anmälan redovisar man för studier och tidigare verksamhet som cellist enligt anvisningarna.

III

Om antalet tävlande måste begränsas, förrättar tävlingskommittén en uttagning på basis av anmälningsdokument och videoinspelning. De som godkänts till tävlingen får bud om detta senast 13.11.2017.

IV

Sökande som inte anmält sig enligt anvisningarna senast 26.10.2017 får endast delta i tävlingen enligt tävlingskommitténs beslut.

V

Tävlingskommittén ersätter inte de tävlandes resekostnader eller logi under tävlingens gång, men förhandlar fram avtalspris med de hotell som fungerar som samarbetspartners.

VI

Tävlingsdeltagarna uppträder i den ordning som bestäms vid lottdragningen, som förrättas 16.2.2018 kl. 18.00 i Sigynsalen (Slottsgatan 60, Åbo). Varje tävlande bör personligen närvara vid lottdragningen eller skicka en representant försedd med fullmakt. En person som godkänts som tävlingsdeltagare och på grund av oöverkomligt hinder försenar sig från tävlingsordningens lottdragning kan delta i tävlingen endast enligt tävlingskommitténs beslut.

VII

Tävlingen består av tre omgångar. I den tredje (finalen) assisterar Åbo filharmoniska orkester under ledning av Klaus Mäkelä. De två första omgångarna går av stapeln i Sigynsalen och finalen i Åbo konserthus.

VIII

Utan extra kostnad ställer tävlingskommittén en pianist till varje tävlandes förfogande för tre timmars repetitioner. Följande pianister är anställda av tävlingen:

  • Sonja Fräki
  • Mikael Kemppainen
  • Liisa Malmivaara

Tävlingsdeltagaren kan trots detta ta med sig egen pianist på egen bekostnad. Inför finalen får tävlingsdeltagaren en repetition per verk tillsammans med orkestern.

IX

Detaljer visavi bedömningen av tävlingsprestationerna finns i juryns anvisningar. I uttagningen av finalister beaktar man förutom andra omgången även prestationerna i första omgången. Alla tävlingsprestationer påverkar den slutliga bedömningen. Den videoinspelning som sänts i samband med anmälan bedöms inte under tävlingens gång. Alla juryns beslut är slutgiltiga.

X

Tävlingens prissummor är

I pris 6000 euro

II pris 4500 euro

III pris 3000 euro

IV-VI pris à 1000 euro

Juryn har rätt att fördela priserna även på annat sätt. Enligt tävlingskommitténs beslut kan man även dela ut eventuella specialpriser. Priserna är stipendier ämnade för påbyggnadsstudier i cellospel.

XI

Tävlingsarrangören har obegränsad rätt till radiering, ljudinspelning, televisering eller andra slags inspelning eller sändning (inkl. strömning) av tävlingsprestationerna.

SPECIALPRISER 2018 kommer att meddelas senare.

© Copyright - Turun soitannollinen seura
Webbplats design Olli Mäki