Historia

Åbo cellotävling är en cellotävling som arrangeras vart fjärde år i Åbo. För första gången arrangerades den 1972, och tidigare gick tävlingen av stapeln vart tredje år. Alla finländska medborgare under trettio år kan delta i tävlingen. Tävlingen arrangeras av Musikaliska sällskapet i Åbo.

Tävlingen har redan flera gånger beställt ett nytt finländskt verk som obligatoriskt stycke. Tävlingen är den enda nationella cellotävlingen i Finland. År 1990 ordnades den undantagsvis som nordisk tävling.

Första pris har vunnits av:

© Copyright - Turun soitannollinen seura
Webbplats design Olli Mäki