DEN XIII CELLOTÄVLINGEN I ÅBO: PRISTAGARNA

Pressmeddelande 23.2.2018

Den XIII nationella cellotävlingens i Åbo final avslutades 23.2.2018 på Åbo konserthus. I finalen fanns sex tävlare: Anna Westerlund, Sirja Nironen, Leonardo Chiodo, Oskari Holopainen, Kalle-Pekka Koponen ja Artturi Aalto.

I finalen framförde deltagarna Lotta Wennäkoskis Foliage, som hade beställts som obligatoriskt verk, samt en fritt vald konsert bland följande: Edward Elgars Konsert e-mol, op. 85 (Anna Westerlund, Kalle-Pekka Koponen), Pjotr Tjajkovskijs Rokoko-variationer, op. 33 (Leonardo Chiodo, Artturi Aalto, Oskari Holopainen) och Robert Schumanns Konsert a-molli, op. 129 (Sirja Nironen).

Åbo filharmoniska orkester stod för orkesterdelarna under ledning av dirigenten Klaus Mäkelä.

Tävlingens jury har delat ut följande pris:

 

I pris, 6000 €

Leonardo Chiodo

 

II pris, 4500 €

Kalle-Pekka Koponen

 

III pris, 3000 €

Sirja Nironen

 

IV pris, 1000 €

Artturi Aalto

 

V pris, 1000 €

Oskari Holopainen

 

VI pris, 1000 €

Anna Westerlund

 

Dessutom delades följande specialpriser ut:

 

Alba Records pris på 400€ för den bästa tolkningen av beställningsverket Foliage av Lotta Wennäkoski:

Leonardo Chiodo

 

Rundradions erbjuder en möjlighet att göra en inspelning:

Sirja Nironen

 

Uppträdandemöjlighet på Grankulla musikfest: Kalle-Pekka Koponen

 

Juryn beslöt att dela ut priset på ett presentkort till Risto Vainio för en cellostråke åt en tävlande som inte gick vidare till final: Tatu Kauppinen

 

Publiken röstade också fram en favorit. År 2018 cellotävlings publikfavorit är:

 

Leonardo Chiodo

 

Åbo Musikaliska Sällskap ordnar den XIII cellotävlingen i Åbo om fyra år, i början av året 2022

 

För mera information, intervjuförfrågningar:

Liisa Ketomäki, tävlingssekreterare

040 740 6200, liisa.ketomaki@tmj.fi

Länk till pressbilder: https://www.turkucello.fi/kilpailijat-2018/ (kvalomgångarna)

Bilder från finalen och prisutdelningen (uppdaterad 23.2.):  https://seiloscafe.kuvat.fi/kuvat/TMJ/
Fotograf: Seilo Ristimäki, bör nämnas i samband med publicering | 0400-528262 eller seilo(@)iloinenliftari.fi

Bilder: Olli Mäki (kvalen) och Seilo Ristimäki (finaldag 23.2. och prisutdelning 23.2.)